Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 710/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Legionowie z 2020-12-08

Sygn. akt II K 710/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Bożena Oblińska

w obecności oskarżyciela Prokuratora : Ewy Urman – Brzosko

po rozpoznaniu dnia 08 grudnia 2020 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

N. K. , s. J. i G. z d. K. , ur. (...) w L.

skazanego prawomocnie :

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt V K 724/07 z dnia 14.09.2007 r. za czyn z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat , karę grzywny 50 stawek dziennych po 10 złotych i dozór kuratora sądowego . Postanowieniem z dnia 25.09.2008 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności . Postanowieniem z dnia 31.12.2011 r. zamieniono karę grzywny na karę pozbawienia wolności . Skazany w dniu 11.01.2011 r. wykonał karę pozbawienia wolności ;

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt V K 364/08 z dnia 19.06.2008 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat , karę grzywny 20 stawek dziennych po 20 złotych i dozór kuratora sądowego . Postanowieniem z dnia 01.04.2009 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności . Skazany w dniu 11.03.2012 r. wykonał karę pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 24.04.2013 r. zamieniono karę grzywny na karę pozbawienia wolności . Dnia 20.11.213 r. wykonano karę grzywny ;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 808/08 z dnia 19.12.2008 r. za czyn z art. 279 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 4 lat , karę grzywny 20 stawek dziennych po 10 złotych i dozór kuratora sądowego;

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 1231/09 z dnia 27.09.2009 r. za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 1203/18 z dnia 13.12.2018 r. za czyn z art. 209 § 1a k.k. popełniony w okresie od dnia 16.11.2017 roku do dnia 19.07.2018 roku na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r. sygn. akt II Ko 332/20 karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępcza karę 103 dni pozbawienia wolności ;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 1306/18 z dnia 29.01.2019 r. za czyn z art. 178a § 1 k.k. popełniony w dniu 21 października 2018 roku na karę 1 roku i 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz orzeczono środek karny5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł na rzez FPPP . Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r. sygn. akt II Ko 560/20 karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępcza karę 302 dni pozbawienia wolności ;

7.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Tczewie , sygn. akt II K 1080/19 z dnia 22.01.2020 r. za czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 lipca 2014 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i orzeczono nawiązkę w kwocie 34326 zł . Skazany wykonał karę pozbawienia wolności w dniu 13.11.2020 r. ;

8.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 820/19 z dnia 03.03.2020 r. za czyn z art. 193 k.k. i art. 157 § 2 k.k. popełniony 17 maja 2019 r. na karę łączną 4 miesięcy pozbawienia wolności .

orzeka :

1.  Na podstawie art. 85 § 1 , 2 i 3 k.k. , art. 86 § 1 k.k. , art. 87 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami wymienionym w pkt. 5 , 6 i 8 i wymierza skazanemu N. K. karę łączną 1 ( jednego ) roku i 3 ( trzech ) miesięcy pozbawienia wolności ;

2.  Na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu ;

3.  Na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

4.  Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w pkt. 1 zalicza okres pozbawienia wolności skazanego N. K. w sprawie sygn. akt II K 820/19 od dnia 17.05.2019 r. godz. 20:30 do dnia 18.05.2019 r. godz. 16:40;

5.  Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt. 1 zalicza skazanemu N. K. 34 godzin z 160 orzeczonych jakie skazany odbył w sprawie sygn. akt II K 1203/18 to jest 26 dni pozbawienia wolności ;

6.  Na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. w zw. z art. 626 § 2 k.p.k. Sąd zasądził od Skarbu Państwa- Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz adwokata E. W. kwotę 147,60 zł ( sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy ) tytułem nie opłaconej przez skazanego N. K. pomocy prawnej za obronę udzieloną z urzędu;

7.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego N. K. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: